ข่าวประชาสัมพันธ์

Sparing a thought in the epidemic to tide over the difficulties: ACT Genomics & Sanomics together with Novartis are to provide free liquid based lung cancer panels for cancer patients in Hong Kong

Advanced Precision Cancer Medicine Forum to be Held on 8/27
ACT Genomics Statement
ล้างออก
Search
หมวดหมู่
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา

สำรวจความเป็นไปได้อันยิ่งใหญ่และอนาคตทางการแพทย์ที่มีความแม่นยำ ร่วมมือกับเราเพื่อปลดล็อคพลังของการตรวจสอบจีโนมและปรับแผนการรักษาแบบเจาะจง เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

สอบถาม

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.