ค้นหาทางเลือกที่ถูกต้อง

ปรับแผนการรักษาโรคมะเร็งเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากการถอดรหัสจีโนมเฉพาะของมะเร็งแต่ละชนิตด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา

__wf_สงวน_มรดก

ทำไมถึงควรเลือก ACT Genomics

__wf_สงวน_มรดก

อัตราความสำเร็จสูง

ด้วยประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการของเรา ทำให้เราสามารถบรรลุผลลัพธ์การตรวจที่ยอดเยี่ยมและแม่นยำ

__wf_สงวน_มรดก

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุม

เรามั่นใจว่าการใช้งานทางคลินิกที่เกี่ยวข้องจะซิงค์กับฐานข้อมูลที่อัปเดตเป็นระยะ

__wf_สงวน_มรดก

การสนับสนุนอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง

เราสนับสนุนแพทย์และพาร์ทเนอร์ของเราด้วยการให้คำปรึกษาทั้งด้านการส่งตรวจและการรายงานผลด้วยความรวดเร็ว พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาแบบ 1-on-1

__wf_สงวน_มรดก

แบรนด์ที่เชื่อถือได้ดี

ACT Genomics ได้รับการเชื่อถือในระดับสากล และได้ร่วมงานกับโรงพยาบาลและคลินิกมะเร็งชื่อดังมากมาย

มุ่งเน้นของเรา

__wf_สงวน_มรดก

เป้าหมายของเรา

ด้วยแพลตฟอร์ม Next-generation sequencing (NGS) และแพลตฟอร์มแบบ Multiplex พร้อมกับเครื่องมือวิเคราะห์ Bioinformatics ที่แม่นยำ

__wf_สงวน_มรดก

ฐานข้อมูลที่ปรับให้เหมาะกับประชากรเอเชีย

เรามีฐานข้อมูลการวิจัยทางคลินิกที่มั่นคงและมีข้อมูลที่เจาะจงต่อประชากรเอเชีย เพื่อที่จะนำไปวิจัยต่อในทาง Bioinformatics

__wf_สงวน_มรดก

การสนับสนุนอย่างรอบคอบและต่อเนื่อง

ด้วยรากฐานที่มั่นคงของเรา ACT Genomics ได้ให้การสนับสนุนอย่างรอบคอบและต่อเนื่องในด้านการรักษาโรคมะเร็งโดยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นในทาง ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ และการพยาบาล

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ล้างออก
__wf_สงวน_มรดก
หมวดหมู่
ขอบคุณ!การส่งของคุณได้รับการส่งแล้ว!
อ๊ะ!มีบางอย่างผิดปกติขณะส่งแบบฟอร์ม

เริ่มต้นอย่างไร

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของท่าน

01

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของท่านจะทำการประเมินประวัติทางการแพทย์ เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องตรวจสุขภาพด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมหรือไม่ บริการตรวจสุขภาพด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมของเรามีให้บริการเฉพาะผู้ที่ได้รับการแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

นำส่งตัวอย่างตามคำแนะนำของแพทย์

02

เมื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของท่านเลือกการตรวจสุขภาพด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมที่เหมาะสมแล้ว
ทีมงานของเราจะช่วยเหลือท่านในขั้นตอนการเก็บและส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการของเรา

รอรับผลการตรวจภายในระยะเวลาที่แจ้ง

03

เมื่อได้รับตัวอย่างของท่าน ทีมงานห้องปฏิบัติการจะทำการควบคุมคุณภาพก่อนเป็นอันดับแรก หากผ่านขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ ทีมงานจะดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตามผลการเลือกการตรวจสุขภาพด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผลการตรวจวิเคราะห์จะใช้ระยะเวลาระหว่าง 8-21 วันทำการ ขึ้นอยู่กับชนิดของการตรวจที่เลือก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของท่านจะทำการอธิบายผลการตรวจ

กำหนดแนวทางการรักษา

04

ในนัดหมายครั้งต่อไป แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการอธิบายผลการตรวจสุขภาพด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม และร่วมวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดร่วมกับท่าน

FAQ

ฉันสามารถสั่งการทดสอบจีโนมด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปพบแพทย์ได้หรือไม่
ฉันควรทำการทดสอบจีโนมบ่อยแค่ไหน /ฉันควรพิจารณาการทดสอบจีโนมซ้ำเมื่อใด
ผลการทดสอบจีโนมสามารถรักษาโรคมะเร็งของฉันได้หรือไม่
หากฉันตรวจพบการกลายพันธุ์ของยีน จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวของฉันหรือไม่
การประกันสุขภาพของฉันครอบคลุมการทดสอบจีโนมหรือไม่

More

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา

สำรวจความเป็นไปได้อันยิ่งใหญ่และอนาคตทางการแพทย์ที่มีความแม่นยำ ร่วมมือกับเราเพื่อปลดล็อคพลังของการตรวจสอบจีโนมและปรับแผนการรักษาแบบเจาะจง เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

สอบถาม

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.